Över 50 miljoner turkar gick till val för att bestämma landets framtid. Vad röstade man om och hur genomfördes egentligen valet?

Kom och lyssna på ett panelsamtal med svenska OSSE-valobservatörer samt Turkietkännaren Paul Levin, modererat av Sveriges Radios Ülkü Holago.

26 april 16:00 - 17:30, Sverigesalsen, Drottning Kristinas väg 37. Kaffe från 15:30

Anmäl dig via FBA.se

Samverkan mellan Folke Bernadotteakademin och SUITS